Dira na Dhima

Dira
Kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya Uchumi wa Nchi inamilikiwa na Watanzania wenyewe.
Dhima
Kuongoza, kuwezesha na kuratibu shughuli za uwezeshaji kiuchumi Tanzania.
Malengo
 • Kuongeza uzingatiaji katika kutekeleza masuala mtambuka katika shughuli za uwezeshaji wa kiuchumi.
 • Kuwezesha maendeleo ya fursa za uwezeshaji wa kiuchumi na kuziunganisha na walengwa.
 • Kuratibu mikakati ya kisekta katika ushirikishwaji wa Wananchi katika miradi ya kimkakati na uwekezaji na uwezeshaji wa kiuchumi na kufungua fursa za kiuchumi.
 • Kuongeza uelewa wa umma juu ya jukumu la NEEC katika kuratibu mipango ya Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi nchini Tanzania.
 • Kuimarisha uwezo wa NEEC katika kuratibu michakato ya Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.
Maadili ya Msingi ya Baraza
 • Uwajibikaji
 • Ubunifu
 • Uadilifu
 • Inayozingatia mahitaji ya watu
 • Kufanya kazi kwa umoja
 • Ushirikiano
 • Uwazi
 • Iliyojielekeza katika matokeo