Wasiliana Nasi

Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi (NEEC).
Anwani/Mahali Nzuguni - Viwanja vya Nanenane, S.L.P 792 Dodoma
Hotline: +255262962561
Nukushi: Nō: +255262962562
Barua pepe: neec@uwezeshaji.go.tz
Mrejesho, Malalamiko au Wazo