Kanusho

Taarifa juu ya Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi hutolewa kuzingatia msingi, umuhimu na usahihi wa maudhui yake.

NEEC inaweza kuwa na wavuti za tovuti za nje zilizo za serikali au zisizo za serikali isipokuwa pale itakapoelekezwa vinginevyo;

Hatuna jukumu au dhima kwa maudhui na shughuli za tovuti yoyote ya nje; Kama una maswali yoyote kuhusu maudhui yaliyomo kwenye tovuti ya Taasisi, tafadhali wasiliana nasi neec@uwezeshaji.go.tz