Terms and Conditions

Tovuti hii ina taarifa ya jumla kuhusu Uwezeshaji. Haya ni masharti ya matumizi kwa tovuti hii. Ukiendelea kutumia tovuti hii inathibitisha kukubali vigezo hivi.