Copyright Statement

Tovuti hii na maudhui yake ni hati miliki ya Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.

Haki zote zimehifadhiwa.